ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 25 | ทั้งหมด : 595
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร 30 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  2 การประดิษฐ์พานพุ่มพุทธบูชา 18 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  3 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  5 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  6 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  7 การทำของที่ระลึก 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  8 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  9 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  10 ช่างย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  11 การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  12 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  13 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  14 การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  16 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  17 การถักสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  18 การทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 18 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  19 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  20 พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  21 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  22 ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  23 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  24 Advance Vibration Balancing and Machine Shaft Alignment 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 595 รายการ